OKR:er - sätt dina mål som Intel och Google!

Mellandagarna ett perfekt tillfälle att fundera lite på målsättningen inför det nya året. OKR:er är en metod att sätta mål som först utvecklades på företaget Intel, men plockades snabbt upp av Google och Twitter på 90-talet när båda företagen låg i sina startupskeden. Målsättning och uppföljning är trots allt nyckelfaktorer i att starta och utveckla ett företag, så varför inte sätt mål inför 2019 redan nu?

Målsättning genom OKR

En metod att sätta mål är genom OKR:er. Du kan sätta ett OKR-mål på hela företaget, på en specifik avdelning eller på en individ (dig själv till exempel).

OKR stå för Objectives and Key Results och är ett enkelt och lättöverskådligt sätt att sätta mål. Metoden gör det lättare att bryta ner målet i mindre genomförbara bitar och följa upp på.

Så här gör du för att sätta mål med OKR:er

Börja med att sätta upp vilket eller vilka mål du har för kommande år. Ett sådant mål kallas  KPI (Key Performance Indicator). Ett exempel på en KPI kan till exempel vara: Nå 540 stycken nya affärer.

När du har satt årets mål är det dags att kika på hur du ska lyckas med det. Här kommer OKR:erna in. För att inte tappa orken när året väl har satt igång kan det vara bra att sätta OKR:er per kvartal. Då kan du fokusera under ett kvartal och sedan följa upp hur det gick. OKR:erna ska inte vara någonting som redan ingår i ditt dagliga affärsliv, utan det ska vara nya saker. Det ska vara utmanande och tuffa men ändå nåbart.

Okej nu kör vi. Så här gör du: För att nå dina 540 affärer under kommande år behöver du sätta ett Objectives och sedan bestämma hur du kan mäta om du lyckats eller inte. Detta gör du med Key Results (det här blir dina OKR:er)

Objectives: Vad vill du uppnå?

Key Results: Vad krävs för att uppnå, någonting mätbart

Exempel:

O: Förbättra placeringen på Google (SEO)

KR: Få nyckelord köpa säng till topp fem.

KR: Få 5 inlänkningar till min sajt från partners.

Det finns många varianter av modeller för målsättning. Fördelen med OKR är att det funkar hela vägen från startup till stort företag.

Gå igenom dina mål, helst varje vecka för att stämma av att du är på rätt spår. Detta för att inte avvika får de mål som du har satt upp för kvartalet.

Trevlig målsättning och en God jul från alla oss i Nystartadcrewet!

BOKTIPS!

Läs gärna: Measure What Matters OKRs – The Simple Idea that Drives 10x Growth med John Doerr

 

 

Kommentera inlägget