Idékollen

Från idé till succé!

Välkommen till idékollen! Idékollen är ett enkelt och interaktivt verktyg för att ta fram din första affärsplan

Pitchen - Vad är din idé?

Berätta kort och enkelt vad din idé går ut på och varför den är viktig för dina framtida kunder. En bra idé går ofta att beskriva i en eller två meningar - din pitch.

Vad ska ditt företag heta?

Fyll i ditt företagsnamn eller temporära projektnamn.

Vem är din idé till för?

Vilken är din huvudsakliga målgrupp? Dra de ikoner som passar bäst in på din målgrupp och släpp den på gräset, samt namnge din målgrupp.

Beskriv en typisk kund

Beskriv en typisk kund så noggrant du kan. Använd detaljer som ålder, kön, språk, inkomst, livsstil, köpbeteende och så vidare. Du har säkert flera målgrupper, men försöka att fokusera på den viktigaste.

Hur många kunder tror du att du kan nå första halvåret?

Hur många är det som har behov av din idé? Några, en bunt eller massor? Dra markören för att ange det antal kunder som du tror att du kan nå under det första halvåret.

Inom 6 månader planerar jag att nå ut till 50 kunder.

Var finns dina kunder?

Stadsfrasse eller urskogsbo? Klicka på en passande region för att ange var din huvudsakliga målgrupp finns.

Hur når du dina kunder?

Lastbil, webbutik eller åsnebud? Lista dina tre främsta distributionskanaler. Fundera gärna på vilken roll eventuella partners skulle kunna spela i distributionen.

Lista dina tre främsta distributionskanaler. Om du har färre går det bra att lämna en rad eller två tomma.

Storstad
Förort
Småstad
Tätortsnära landsbygd
Landsbygd
Vildmark

Vad gör din idé unik?

Berätta kort vad som gör din affärsidé unik och hur du ska synas i mängden.

Vilket behov fyller din idé hos dina kunder?

Varför gillar din målgrupp din idé och varför är den viktig för dem? Om du har pratat med någon ur målgruppen, vad sa de? Berätta kort vilket behov din idé fyller eller vilket problem din idé löser för din målgrupp.

Vem slåss du med där ute?

Håll dina vänner nära men dina konkurrenter ännu närmare. Internet är ett bra ställe att börja titta på konkurrensen. Har du koll på dina konkurrenter?

Lista dina tre största konkurrenter.

Hur ser ditt team ut?

Beskriv vilka olika kompetenser du har i ditt team. Om du jobbar ensam, beskriv de kompetenser du har och som du tror tar din idé till succé. Är det något du saknar fortfarande?

Vilka är dina största utmaningar?

Berätta kort om dina största utmaningar och vad du tror blir svårast på din resa från idé till succé.

Vad har du för startkostnader?

En startkostnad kan vara ett inköp av en maskin, skapande av hemsida eller något annat som du behöver köpa in för att kunna sjösätta din idé.

Lista dina tre största startkostnader. Ange på ett ungefär hur mycket du tror att varje kostnad skulle kunna uppgå till genom att dra i slidern.

Vad har du för löpande kostnader per månad?

En löpande kostnad är en kostnad som till exempel uppstår när du producerar din produkt, köper in material löpande eller distribuerar din idé till dina kunder.

Lista dina tre största löpande kostnader. Ange på ett ungefär hur mycket du tror att varje kostnad skulle kunna uppgå till per månad genom att dra i slidern.

Hur ska du ta betalt?

Kortbetalning, webbshop eller faktura? Berätta kort hur du har tänkt ta betalt för din idé. Det är en viktig fråga för din idé och för hur du ska utforma din verksamhet.

Hur mycket kan du sälja för varje månad?

Ange på ett ungefär hur mycket du tror att din försäljning kan uppgå till varje månad.

Din idé har landat!

Bra jobbat! Du är nu ett steg närmare en komplett affärsidé! Klicka på knappen för att hämta din Idékoll.

Se och ladda ner din Idékoll
Idékollen
Föregående steg Nästa steg
SCROLL: 0