Vad är en cookie?

SpeedLedger använder digitala spårningstekniker för att samla information om hur besökare rör sig och interagerar på våra webbplatser. Vi gör detta för att mäta hur väl våra webbplatser fungerar och för att kunna visa fram intressant material.

För att kunna känna igen en besökare under besöket, och vid återkommande besök, lämnar våra webbplatser en liten fil, kallad “cookie”, via besökarens webbläsare.

Cookies identifierar en viss webbläsare eller enhet. Genom att använda cookies kan SpeedLedger skilja besökare åt och behandla dem individuellt.

Varför använder vi cookies?

Anonymiserad statistik

Den besökta webbplatsen genererar anonymiserad data som SpeedLedger använder för att förbättra sina webbplatser. När vi använder cookies på det sättet samlar vi inte in, eller behandlar, personuppgifter. Istället använder vi aggregerad statistik för att fatta bättre beslut.

Mer specifikt: Den anonymiserade datan beskriver den allmänna aktiviteten och hur webbplatsen presterar. Till exempel mäter SpeedLedger hur stor andel av våra besökare som läser cookiepolicyn. Om resultatet visar att den har få läsare så ger den kunskapen oss möjlighet att överväga sätt att ge den bättre synlighet.

Ett annat exempel är att vi använder anonymiserad data för att mäta vilka delar av olika webbsidor som är populära bland besökarna. Vi gör det genom att skapa så kallade “heat maps” (fokuskartor) över besökarnas aktiviteter. Den analysen använder vi för att organisera innehållet  eller förbättra den logiska uppbyggnaden av webbplatserna. Vi använder också cookies för att upptäcka återkommande besökare och visa dem sådant material de var intresserade av vid förra besöket.

Den anonymiserade datan vi samlar in inkluderar:

Information om webbläsare och enhet.
Geografisk information, begränsad till stad/samhälle.
Användarnas beteenden på våra webbplatser, till exempel gången från hänvisande sida till landningssidan och därifrån till utgångssidan, om man skrollade vissa sidor och i så fall hur långt ner, om videor visades och hur länge, vilka länkar man klickade på.
Publik företagsinformation.
Från sådan här anonymiserad data kan vi mäta hur populärt vårt material är och bestämma i vilken riktning vi ska utveckla våra webbplatser, både vad gäller teknik och innehåll.

Den anonyma datan delas inte med någon tredje part förutom underleverantörer som placerar och hanterar cookies, inklusive Google analytics och Hotjar. Anonym data behandlas efter de krav på säkerhet och integritet gällande lagstiftning ställer. I vissa fall tar vi hjälp av underleverantörer av analys och prestanda cookies för anonymisering av data, i vilket fall icke-anonymiserad data samlas och behandlas direkt av underleverantören i syfte att tillhandahålla anonymiserad statistik.

Läs mer om dina rättigheter och möjligheter att hantera dina personuppgifter