Om Business Model Canvas

Det finns många exempel på företag som revolutionerat sin bransch genom att ha en vinnande och nytänkande affärsmodell. Ford med sin löpande-band-princip, IKEA med sina möbler som du bygger ihop själv hemma eller Spotify som genom streaming kan leverera nästan all musik så länge du har internetuppkoppling.


Samtidigt finns mycket som tyder på att de flesta entreprenörer inte gör det de gör för pengarnas skull. I grund och botten kokas allt ihop till drömmen om att förändra världen.


Men pengar är ändå en förutsättning i en materiell värld och därför behöver du som är entreprenör göra en affärsplan och en affärsmodell. Med din affärsmodell kan du enkelt presentera din idé till investerare och framtida partners. Du kan ansöka om finansiering och inte minst kommunicera din plan internt för dina kollegor och partners.


En affärsmodell beskriver hur din affärsidé eller befintliga verksamhet skapar, levererar och fångar ett värde för en kundgrupp (din målgrupp). Du skapar en produkt som är värdefull för en specifik kundgrupp som köper din produkt och skapar mer möjlighet för dig att producera din produkt och så vidare. Ett fint litet kretslopp.

 

Business Model Canvas

Business Model Canvas är en affärsmodell där du beskriver din verksamhet i nio olika delar:

värdeerbjudande

Värdeerbjudande

Det här är det första du behöver lista ut - vad är det du gör egentligen? Beskriv vad ditt erbjudande går ut på och hur det skapar ett värde för dina olika målgrupper (kundsegment).


Till exempel:

Strumpor med roliga mönster samt strumpor med personligt tryckta mönster där kunden får lämna in en egen bild eller ett eget mönster.

Kundrelationer

Beskriv hur dina kundrelationer ser ut i de olika kundsegmenten (målgrupperna). Vad har du för relation till dina kunder? Hur vill de handla och hur blir du attraktiv för målgruppen?


Du kan ha flera målgrupper som du riktar dig till. Din produkt kanske har ett värde för en målgrupp och ett annat värde för en annan.


Till exempel:

Vi gör det möjligt för kunden att göra något tråkigt roligt och kreativt. Kunden ser oss som en leverantör av en lyxprodukt som ändå inte är så dyr. En rolig aktör.

 

kundsegment

Kundsegment

Vilken eller vilka målgrupper har du? Vad är de intresserade av och vad köper de för produkter eller tjänster idag? Försök att lista ut så många detaljer som möjligt om din målgrupp eller dina målgrupper. Det underlättar längre fram i canvasen.


Till exempel:

Barn i storstäder samt modemedvetna och modiga ungdomar i storstäder.

distribution

Distribution

Hur ska du leverera din produkt eller tjänst till din målgrupp?


Till exempel:

Vi har en liten butik i Nordstan i Göteborg samt en webbshop där kunder kan beställa online och lämna in sina mönster. 

nyckelpartners

Nyckelpartners

En del aktiviteter är både billigare och mer effektiva om någon annan tar hand om dem. Det kan handla om underleverantörer eller externa konsulter av något slag. Vad behöver du för partners har du eller behöver skaffa för att förverkliga din affärsidé?


Till exempel:

Tryckerier samt leverantörer och producenter av strumpor. 

nyckelaktiviteter

Nyckelaktiviteter

Vad behöver du göra för att kunna leverera till din målgrupp? En nyckelaktivitet kan vara själva produktionen, utvecklingen, outsourcing, själva distributionen och så vidare.


Till exempel:

Marknadsföring, viral spridning och samarbete med olika hemsidor för personliga presenter. 

nyckelresurser

Nyckelresurser

Vilka resurser behöver du för att kunna leverera din produkt, tjänst eller idé till dina målgrupper? Vad behöver du för att vara lönsam och generera pengar? En nyckelresurs kan vara personal, maskiner, patenter, ditt varumärke, din hemsida och så vidare.


Till exempel:

Designers, webbdesigners och originalare som kan ta hand om kundernas personliga mönster. 

kostnader

Kostnader

Beskriv vilka kostnader du har eller kommer att ha i din verksamhet. Du behöver inte räkna ut hur stora kostnaderna är, utan fokusera på vilka typer av kostnader du har.


Till exempel:

Lokal, inköp, tryck, marknadsföring, hantering av tryckfiler och personal.

intäkter

Intäkter

Beskriv vilka intäkter du tror att varje målgrupp kan bidra med. Fokusera på vilka sorters intäkter du kan generera snarare än hur stora de är.


Till exempel:

Försäljning av strumpor med färdiga roliga mönster och försäljning av personligt tryckta strumpor samt hantering av mönster.