Detta säger din balans- och resultatrapport

Hur går företaget och hur mår det egentligen? Det är en viktig fråga som en företagare hela tiden måste ställa sig. Om du har kontroll och är insatt i företagets ekonomi så kan du ta organisatoriska beslut och ta strategiska beslut för framtiden.

Och visst vill vi det :). Visst vill vi förutspå vårt företags framtid och se upp för sviktande likviditet, resultat och annat.

Balansrapporten och resultatrapporten är de två rapporter där du kan se hur din verksamhet har gått under året. Resultatrapporten visar statusen av vad som har hänt i verksamheten under en period och Balansrapporten visar hur statusen ser ut vid en viss tidpunkt – en given dag.

Du kan tänka så här – din balansrapport visar hur det går för ditt företag och resultatrapporten visar hur företaget mår

Många kan tycka att en resultaträkning är enklare att förstå. För intäkterna syns högst upp, som följs av kostnaderna och längst ner hittar du resultatet.

Balansräkningen är lite svårare tycker en del. Den visar alla dina tillgångar, alla skulder och skillnaden däremellan, som kallas eget kapital.

Vad som hamnar i just dina rapporter beror på vilka bokföringskonton från kontoplanen som du använder dig ut av när du bokför. Ett bokföringskonto representerar olika finansiella poster i din verksamhet.

Hämta gratisguiden vanliga bokföringskonton hos vår partner SpeedLedger

  • Börjar bokföringskontot på siffran 1 så hamnar det på tillgångar
  • Börjar det på 2 så hamnar det under eget kapital och skulder
    allt som bokförs under dessa konton hamnar på Balansrapporten

 

  • Bokföringskonton som börjar på 3 hamnar under intäkter
  • Konto 4-7 är kostnader
  • 8 är sk resultatkonton (finansiella intäkter och kostnader)
    dessa poster hamnar i din resultatrapport

 

Emilia Lindhe Vithal, Nystartadcrewet

Kommentera inlägget