Hur var det med momsen?

Du som är nystartad har säkert insett att det finns en hel del saker att tänka på med sitt företag. Marknadsföring, affärsplaner, finansiering, bokföring och en hel ocean av saker som hör till det egna företagandet.

En av de mer centrala bitarna inom just bokföring är moms. Momsen är skatteverkets sätt att beskatta din försäljning, men är egentligen mer en omfördelning av pengar som sköts från skatteverkets sida. Det är dessutom aldrig en kostnad för företaget, utan ses som pengar som flyter in och ut ur företaget.

“Hur hänger det ihop?” tänker du antagligen nu. Det tänker jag att vi ska reda ut.

Ingående och utgående moms

Momsen är som nämnt en skatt som läggs på både din försäljning, men även på dina inköp. Den moms som läggs på inköpen kallas för ingående moms och den del som läggs läggs på din försäljning kallas utgående moms. Skillnaden mellan dem blir den del du antingen får tillbaka, eller ska betala till skatteverket. Får att förstå det hela lite bättre ska vi kika på vad de olika typerna av moms innebär.

Utgående moms är den moms som läggs på din försäljning om du är momsregistrerad. Den momsen kan vara på antingen 25, 12 eller 6% av försäljningspriset. Det är den här typen av moms du kan komma att betala in till skatteverket. Har du till exempel sålt en vara för 100 kr. inklusive moms, blir då den del av kakan du får behålla 80 kr, medan 20 kr ska skickas in till skatteverket i samband med momsrapportering.

Ingående moms är momsen som kommer med när du köper in något till företaget. Har du till exempel köpt in varor för vidareförsäljning för 125 kr inklusive moms blir 100 kronor kostnaden för varan, och 25 kronor är moms som du får lov att dra av från det du ska betala i momsen för din egen försäljning.

Krångligt? Vi tar ett räkneexempel för att förtydliga. I texten ovan vet vi om att vi en utgående moms på 20 kronor, och en ingående moms på 25 kronor. Det blir då som följer:

20 (utgående moms på försäljning) – 25 (ingående moms på inköp) = -5 kr.

I det här fallet hade vi fått tillbaka 5 kronor från skatteverket, för att vi har köpt in mer än vad vi sålt för. Skulle man istället säga att vi har utgående moms på 25 kr, och ingående på 20 kr blir det lite annorlunda:

25 (utgående moms) – 20 (ingående moms) = 5 kr.

I det här fallet hade vi istället behövt betala in 5 kronor till skatteverket, eftersom vi har sålt mer än vad vi köpt in. På det här sättet kan vi se att momsen blir ett flöde genom företaget, utan att vara en kostnad.

Som momsregistrerad företagare behöver du redovisa alla momsberättigade inköp och försäljning till skatteverket. Det görs via din momsredovisning, som ska ske antingen årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Hur ofta du behöver redovisa momsen till skatteverket beror på hur stor omsättning du har.

Läs gärna mer om hur momsredovsningen kan gå till här eller se webbkursen Moms i praktiken. Vill du veta när du skall lämna in momsen för en viss period kan du göra det antingen hos skatteverket eller här. Vill du räkna ut hur mycket moms du vill betala kan du ränka ut det i vår momsuträknare.

Gratis webbkurs – Moms i praktiken

anneli-gra-cirkel

Anneli som hjälpt oss utveckla Lönekalkylatorn håller i SpeedLedgers kostnadsfria webbkurs Moms i praktiken. Moms är en av de saker som de flesta upplever som krångligt och därför har vi satt ihop denna webbkurs, där vi förklarar och ger exempel runt just moms och hur det fungerar i praktiken. Välkommen att anmäla dig!

LÄS MER OCH ANMÄL DIG

Kommentera inlägget