Entreprenör och entreprenörskap - vad är det?

Vad är en entreprenör och entreprenörskap?

Entreprenör och entreprenörskap brukar ofta användas synonymt med företagare och företagande. Men så behöver inte vara fallet. Tillväxtverkets definition av entreprenörskap lyder: “Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang”. Entreprenörskap kan alltså handla både om företagande, men även icke-monetära idéer som dyker upp och som sedan genomförs av en person eller en grupp personer. Entreprenörskap är alltså inte direkt en egenskap du besitter, utan mer en process där ideer får sin form och uttryck. Sedan är ofta vissa personer mycket bättre på att ta fram och driva igenom de idéerna. De personerna brukar ofta betraktas som entreprenörer.

Det finns även utbildningar på flera olika nivåer som syftar till att främja entreprenörskap, alltså att de som går utbildningarna skall bli bättre på entreprenörskap, vad det innebär och vilka processer som kan vara nödvändiga att vara bekväm med.

Men som nämnt behöver du inte vara en egenföretagare för att vara duktig på entreprenörskap. Entreprenörskap kan också vara en viktig del inom ett redan etablerat företag. Toyota har till exempel ett system som heter kaizen, där vem som helst kan “dra i ett snöre” för att beskriva den idé hen har kommit på som kan hjälpa företaget framåt. Det kan också vara den idén du och en eventuell kollega kommer på vid fikabordet, som ni sedan tar vidare och gör något av i ert företag. Entreprenörskap stannar alltså inte vid ett litet företag, utan genomsyrar ofta framgångsrika organisationer på ett eller annat sätt.

Vilka egenskaper har en entreprenör?

En egenföretagare kallas ofta också för entreprenör. Men det är då ofta en egenföretagare som har många bollar i luften samtidigt och som driver flera olika företag. En entreprenör har också ofta några egenskaper som sticker ut:

  • Kreativitet: entreprenörer är ofta duktiga på att tänka utanför “boxen” och hitta lösningar på problem.
  • Att vara business minded: affären kommer först! Ofta tittar en entreprenör på en affärsmöjlighet ur många olika vinklar för att hitta den bästa lönsamheten.
  • En entreprenör är modig: Ofta behöver en entreprenör våga ta risker. En entreprenör vågar också lita på att sin idé är stark.
  • Förmåga att ta initiativ: Entreprenören är ofta driven, framåtlutad och vågar testa sig fram för att hitta rätt.
Kommentera inlägget