Så tar du kontroll över företagets logistik

Som småföretagare är det inte helt lätt att hantera sin logistik. Ofta upplevs det som tidskrävande (tänk långa telefonköer, krångliga system och långsamma processer), men det är också en kritisk punkt för att få ut produkter till krävande kunder. Därför tog vi oss ett snack med Fredrik Edeland. Som grundare av frakttjänsten Sendify och med nio års erfarenhet inom logistik, ger han sin syn på hur du med enkla medel tar kontroll över och förbättrar din logistik.

 

Fredrik Edeland är grundare av frakttjänsten Sendify . Med nio års erfarenhet inom logistikbranschen berättar han varför det är viktigt att ta kontroll över sin logistik.


Det är oerhört kraftfullt för företag att inse vikten av en fungerande och effektiv logistikkedja – säger Fredrik. Tar du som företagare kontroll över din logistik, kan du effektivt kapa både kostnader och spara värdefull tid. Tid som istället kan läggas på företagets kärnverksamhet.

Fredrik menar att vikten av en fungerande logistik återspeglas tydligt i din kundnöjdhet. Paket som levereras hela och i tid, är något som alla kunder förväntar sig. Det är samtidigt ett minimikrav för att hålla kunderna nöjda.

Vad Innebär att ta kontroll över sin logistik?

Förenklat betyder det att du skaffar dig en översikt över sina transporter. Det innebär att du börjar titta på vilka flöden ditt företaget har och hur du arbetar med de olika leden i kedjan. På så sätt kan du jobba proaktivt, förutse eventuella problem, och effektivisera leveranskedjan. En tydligare översikt och kunskap, innebär att du kan göra medvetna val gällande fraktpriser. Samtidigt minskar du risken för att frakten levereras för sent eller på fel sätt. Kunder där ute är kräsna idag och kraven på leveransalternativ och en smidig leverans ökar hela tiden, oavsett om du säljer på nätet eller inte. Dessutom handlar det om att du arbetar med pålitliga leverantörer (som levererar hela paket, i tid). Här är transparens i relationerna med logistikpartners oerhört viktigt. Det gör att du till exempel kan ha en öppen dialog om fraktkostnader och vad du bör betala.

Varför är det svårt att få till en bra och effektiv logistikkedja som småföretagare?

Det handlar inte bara om småföretagare, utan det här är någonting som även större företag arbetar aktivt med att optimera, varje dag! Däremot är det en utmaning för mindre företag som inte har resurser som räcker till en egen logistikavdelning. Det här är en av anledningarna till att vi startade Sendify – för att ge småföretagare möjligheten att kontrollera sin logistikkedja. Kunder i Sendify får ta del av våra fraktavtal vilket innebär att många kan sänka sina fraktkostnader. Vi jobbar även med transparens. I systemet kan kunderna jämföra på både tid och pris med våra transportörer (fn. DHL, FedEx, TNT och UPS), vilket ger dem möjligheten att ta kontroll över sin logistik och göra aktiva och medvetna val. Utöver att du kan jämföra – kan du boka frakten, spåra och avisera mottagare på ett och samma ställe oavsett transportbolag. Samtidigt har vi en snabb och personlig kundservice för att kunna sparar värdefull tid för våra kunder.

Fredriks fem tips för att ta kontroll över logistiken i ditt företag

1. Se över interna processer  

Se över dagens flöden med inkommande och utgående transporter. Finns det någonting som kan göras annorlunda? Allt från informationsflöde till fraktflöde. Finns det någonting som kan förbättras eller förenklas?

2. Optimera egna processer (från leverans till retur)

Utifrån punkt ett. Utforma en action plan på hur förbättringar eller förenklingar ska genomföras. Det är viktigt att detta inte stör flödet negativt och påverkar kunder eller relationer.

3. Sträva efter öppenhet mot kunder och leverantörer samt arbeta med pålitliga leverantörer

Relationer är viktiga i alla led. Lägg därför någon minut extra på att se till så att kunder får all information de behöver och känner sig sedda. Likaså mot leverantörer, bra relationer gynnar i slutändan affärerna.

4. Gör medvetna val och ha en långsiktig strategi för din logistik

Sätt upp en långsiktig plan på 1-5 år. Ett drömläge helt enkelt! Bryt sedan ner planen i delar, vad krävs det för att ta er till drömläget? Även om drömscenariot är långt borta, bidrar detta till att du tar små och vardagliga beslut i rätt riktning, som i slutändan kommer att ha en stor positiv påverkan.

5. Använd fraktflödet för att förhandla ner fraktpriser eller titta på nätverk med fraktavtal

En medvetenhet och kunskap om sitt flöde innebär att du vet vad du är värd för dina leverantörer. Det här är oerhört användbart när det kommer till förhandling. Skulle du däremot ha relativt små flöden så är det förmodligen smartast att gå med i ett nätverk som har fraktavtal. På så sätt kan du ta del av nätverkets gemensamma flöde för att sänka sina fraktpriser.

 

Nyfiken på Sendify? Läs mer om företaget här.  

//

julia sjövall

Julia i Nystartadcrewet

 

Kommentera inlägget