Optimera din ljudmiljö på kontoret

Fem tips på hur du optimerar din ljudmiljö på kontoret

Den som pratar om miljö menar mycket sällan ljud, men trots att den inte syns är en stökig ljudmiljö ett stort problem för många människor. Det kan resultera i trötthet, huvudvärk, stress och allmän irritation – allihop symptom man vill slippa på en arbetsplats.

Den som arbetar på kontor exponeras för eventuella störande ljud under långa perioder och har liten eller ingen möjlighet att komma undan. På plussidan ger den begränsade ytan stora möjligheter att komma tillrätta med oljuden. Tänk så här:

 

Skaffa en helhetssyn

Kontor borde väl helt naturligt vara en av de tystade arbetsplatstyper man kan tänka sig, men även om vi inte har förskolebarn eller slagborrmaskiner på jobbet är ljudet långtifrån bara röster, tangentbordsknatter, telefonsignaler och maskinsurr. Därtill kommer knarrande möbler, ventilationsbuller, trafikljud och en massa andra ljud man inte tänker på, men som hjärnan registrerar och som i värsta fall stjäl fokus från annat som är viktigare.

 

 

Köp tystnad

Ljudabsorbenter, skärmväggar, mattor, golvskydd, gardiner och möbeltassar är bara några av de produkter som kan dämpa eller eliminera störande sorl och skrapljud. Det kan låta enkelt och det är det också, men exempelvis ljudet av ett par högklackade skor mot hårt golv genom en lokal med högt i tak och kala väggar kan få en hel arbetsplats att lägga ner pennorna.

Ofta behöver man inte ens köpa in ljuddämpande produkter. Det kan räcka långt att identifiera ljudkällorna och fundera över vad man kan göra åt dem. Kanske byta ut dem mot något som redan finns i förrådet, eller bara flytta dem.

 

Möblera smart

Planera verksamheten med fokus på ljudet. Låt medarbetare med täta kontakter sitta bredvid varandra och tysta kontorister sitta där det är som tystast. Bättre att låta den ständigt telefontalande säljaren sitta mellan hissen med flödet av ankommande medarbetare på den ena sidan, och fikarummet med dess konversationer och brumljud från kaffeautomaten och diskmaskinen på den andra. Den där stora kopiatorn som visserligen är snabb, men som låter som ett helt kraftverk ställs med fördel in i en skrubb tillsammans med den surrande dataservern.

Telefonsamtal är ett kapitel i sig. Dels stör de omgivningen, dels kan informationen som delas i samtalen vara konfidentiell och inte alls lämpa sig för kollegornas öron. En eller flera ljudisolerade talhytter kan vara lösningen, eller ett extra mötesrum med tillräckligt tjocka väggar för att inte sprida ut ljudet. Men kanske räcker det med nya rutiner.

 

 

Lyssna på personalen

Ljudvolymer och frekvenser går att mäta, men i slutändan handlar det om hur ljudet uppfattas, både direkt och undermedvetet. En del människor skulle kunna jobba koncentrerat i en vältrafikerad rondell utan att störas medan andra bryter ihop av en droppande vattenkran. Det beror på vår hörsel, men också på hjärnans förmåga att sortera ljud. Det är alltså inte så att den som gnäller högst över livlig arbetsmiljö är minst effektiv, det kan lika gärna vara precis tvärtom. Dessutom lider var tredje svensk av nedsatt hörsel eller tinnitus och är därmed särskilt utsatt för brister i ljudmiljön.

För en öppen dialog. Gör alla medvetna om arbetskamraternas behov. En hög telefonsignal eller rutinmässiga samtal på vägen mellan fikarummet och de egna arbetsstationerna kanske uppfattas som väldigt störande av andra och är lättåtgärdat ifall man bara uppmärksammats för problemet.

 

Ta hjälp

Ljud kräver kunskaper. Experter på akustisk design har inte bara riktlinjer och gränsvärden i ryggmärgen. De vet också hur man bäst dämpar störande oljud och hjälper fram de ljud vi önskar och behöver för att kunna göra vårt jobb. En personalkonferens eller en föreläsning med anslutande gruppsamtal kan vara en annan pusselbit, för även personalen är experter – på behoven och problemen i sin egen arbetsmiljö.

Men kan det verkligen löna sig att hyra in dyra konsulter som springer runt och pratar och mäter för att sedan komma med kostsamma åtgärdsförslag? Ja, om alternativet är splittrade, trötta och ineffektiva eller till och med sjukskrivna medarbetare, för så kan det mycket väl bli om personalen tvingas arbeta i långtifrån optimala lokaler.

En bra ljudmiljö kräver en del energi och engagemang, men är väl värd att arbeta för!

 

  

Oscar Troedson, Mödala Kontor

Mödala Kontor är uppstickaren i möbelbranschen som gör kontorsmöbler och kvalitetsinredning i premiumsegmentet tillgängligt online. Företaget är en av få aktörer på marknaden som kan erbjuda en onlinekatalog, ur premiumsegmentet, av höj- och sänkbara skrivbord, kontorsstolar, ljudabsorbenter, loungemöbler och kontorsbelysning. 

Företaget erbjuder också inredningstjänster med inriktning på små- och medelstora företag”

Kommentera inlägget