Dags att börja fakturera, vad skall du tänka på?

Marie Prytz

2020/10/16

Att tänka på när du skall börja fakturera

Det viktiga är att du kommer igång och skickar fakturor till dina kunder. Många har fullt upp med att jobba och känner att det administrativa såsom att skicka faktura kommer när man har tid för det. Om du inte sätter en rutin för det från början så är det lätt att tiden springer iväg och att det dröjer innan du får iväg fakturorna. Detta är onödiga dagar av kredit som du ger dina kunder, samt dagar då du inte får in pengar i ditt bolag. Så börja fakturera så snart jobbet som skall faktureras är klart!

Vad skall en faktura innehålla?

Det finns inget som säger att du måste ha ett faktureringsprogram, utan du kan skicka en faktura med valfritt utseende. Men det kommer underlätta för dig att du skickar fakturor som ser seriösa ut (många kan annars tro att det är en falsk faktura), får separata fakturanummer och ett utseende som är konsekvent. 

Det finns några delar som en faktura måste innehålla:

Bokföringslagen anger att en faktura måste innehålla: 

 • Datum för fakturans utställande (fakturadatum), 
 • Vem kunden är,
 • Affärshändelse (vad det är som hänt),
 • Specifikation, det vill säga  vad fakturan avser,
 • Belopp.

Mervärdesskattelagen anger också ytterligare krav på en fakturas innehåll: 

 • Ett unikt fakturanummer (löpnummer) för varje faktura. Den följden får inte brytas utan ansökan, och får inte heller vara ett datum, 
 • Säljarens momsregistreringsnummer,
 • Säljarens och köparens namn och adress,
 • Varornas/tjänsternas mängd och art,
 • Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats, 
 • Den/de momssatser som gäller,
 • Den del av det du betalar som är moms.

7 snabba tips för att välja faktureringsprogram

Om du har kommit fram till att det skulle passa dig bäst att skapa dina fakturor från ett faktureringsprogram, har vi några frågor som kan vara bra att ställa sig innan man väljer program:

 • Vill jag prenumerera på en digital tjänst eller vill jag köpa och installera ett lokalt program?
 • Behöver jag support till programmet?
 • Vill jag kunna ändra design på fakturan, tex ladda upp logo osv?
 • Har jag behov för att skapa fakturor med ROT/RUT eller omvänd byggmoms, har programmet stöd för detta?
 • Har du behov för att fakturerar utomlands, i olika valutor?
 • Har jag möjlighet att skapa fakturor ute hos kund?
 • Behöver jag kunna skapa offerter och följesedlar?

Det viktiga är att du funderar på ditt behov och ser till att det program du väljer, har det du behöver. Oftast har de olika programmen en gratis testperiod, så att du kan testa och utvärdera innan du köper, för att se att det blir bästa valet för dig.

E-faktura: är det någonting jag behöver skicka och vad innebär det?

Fördelarna är många med e-faktura. Kostnaderna blir mindre då företaget sparar tid genom att slippa skriva ut, kuvertera och frankera fakturorna. Det minskar även kostnaderna i form av porto och papper. Att skicka digitalt är inte bara bara bra för ekonomi utan är även positivt för miljön. Den behöver heller inte transporteras med posten utan skickas elektroniskt direkt till mottagaren. Snabbt och effektivt!

1 april 2019 infördes ett lagkrav på att alla fakturor som skall skickas till stat och landsting måste skickas enligt PEPPOL. Detta innebär att du som har stat och landsting som kund behöver kunna skicka e-faktura. Har du inte stat eller landsting som kund, så är det frivilligt och inte ett krav att skicka.

 

Fakturera Online

I Speedledgers faktureringsprogram har du allt du behöver för den moderna företagaren. Färdiga fakturamallar så du snabbt kan vara igång och självklart kostnadsfri rådgivning om du har några funderingar.

Prova gratis i 45 dagar

Kommentera inlägget