Så​ ​kan​ ​du​ ​använda​ ​nyhetsbrev​ ​för​ ​att​ ​få​ ​ditt​ ​företag​ ​att​ ​växa

Det​ ​finns​ ​många​ ​nycklar​ ​till​ ​ett​ ​framgångsrikt​ ​företagande,​ ​en​ ​av​ ​de​ ​viktigaste​ ​–​ ​och kanske​ ​den​ ​mest​ ​bortglömda​ ​–​ ​är​ ​kontinuerlig​ ​kommunikation​ ​med​ ​befintliga​ ​och potentiella​ ​kunder.

Enligt en studie gjord av Rockefeller institute/Tarp Studies visar det sig att 68% av de kunder som väljer att byta till en leverantör gör det då de känner att intresset för deras affär hos den befintliga leverantören inte finns.

Om du sätter ovan i relation till att det kostar cirka 10 gånger så mycket, om du ser till tid och pengar, att vinna över nya kunder som att behålla befintliga kunder, blir det lätt att förstå hur viktigt det är med kommunikation och kundvård.

Nyhetsbrev är ett av de mest enkla och effektiva sätten för att skapa en regelbunden kommunikation med dina kunder. Genom ett klick kan du skicka ut ett nyhetsbrev där du visar uppskattning, är en hjälpande hand/lösning på deras problem. Att visa uppskattning och dela med dig av din egna kunskap stärker relationen mellan dig och dina kunder, vilket leder till att du får fler nöjda och lojala kunder

5​ ​tips​ ​på​ ​hur​ ​du​ ​kan​ ​växa​ ​genom​ ​att​ ​använda​ ​nyhetsbrev

Det finns ett antal olika strategier du kan använda dig av för att få ditt företag att växa via nyhetsbrev. Vilken målgrupp du riktar dig mot är till stor del avgörande för hur du bör gå tillväga, men nedan följer 5 tips som kan användas av de allra flesta företag och som du kan börja använda redan idag!

Tips​ ​1:​ ​Håll​ ​ditt​ ​nyhetsbrev​ ​enkel​ ​och​ ​fokusera​ ​på​ ​att​ ​skriva​ ​bra​ ​rubriker

En person läser ett nyhetsbrev mycket snabbare än om personen skulle läsa en bok eller tidning, personen fokuserar också 40 % av tiden den läser ett nyhetsbrev på rubrikerna. Därför är det bra att skapa ett nyhetsbrev som är enkelt, lättläst och som har intresseväckande rubriker som gör att personen vill läsa mer. Skriv kortfattat och länka vidare till din egna hemsida eller till där personen kan få mer information. Genom att länka vidare får du också information om vad dina läsare tycker mer och mindre om och kan på så sätt förbättra din kunskap om dina kunders beteenden och behov.

Tips​ ​2:​ ​Du​ ​sitter​ ​redan​ ​på​ ​en​ ​guldgruva

Jag gissar att du på ett eller annat sätt redan idag har kontakt med dina kunder, kanske via telefon, epost eller liknande, grattis – om du finns på en eller flera av dessa kanaler så sitter du redan på en guldgruva. Genom att börja fråga människorna som redan finns i ditt kontaktnät efter deras e-postadress vinner du mycket. Börja samla in dina nuvarande kontakter och börja skicka ut nyhetsbrev. Det är bättre att börja skicka ut nyhetsbrev så att du kommer in i rutiner. Innehållet kan du alltid förbättra under tidens gång.

Tips​ ​3:​ ​Placera​ ​dig​ ​i​ ​läsaren​ ​skor

Ditt nyhetsbrev behöver vara intressant att läsa och ge läsaren någon form av värde för dina prenumeranter ska fortsätta läsa dina nyhetsbrev. Ett vanligt misstag många gör är att enbart skriva om det som är viktigt för dig som avsändare/företag. Placera dig i mottagarens skor – vad skulle du vilja få för nyhetsbrev om du var kund hos ditt företag?

Ett av mina bästa tips är att du ska tänka att du skriver till en vän. Vad brukar du skriva och hur brukar du lägga fram orden när du skriver med en vän? Använd samma tillvägagångssätt när du skriver ditt nyhetsbrev, var rak på sak och framförallt tydlig!

Ett annat tips och något som många missar men som är extremt viktigt är att i nyhetsbrevet ge kunden möjlighet att köpa något. Se till att i varje nyhetsbrev ha med ett erbjudande eller möjlighet till att be om mer information.

 

Tips​ ​4:​ ​Samarbeta​ ​med​ ​andra​ ​företag

Hitta företag som känns relevanta för ditt företag (utan att vara konkurrenter) att samarbeta med. Om du exempelvis är en inredare kan du gå ihop med en inredningsbutik eventuellt en mäklare. Ni kan då marknadsföra varandra genom varandras nyhetsbrev, hemsida eller rekommendera varandra om någon frågar er om råd.

 

Tips​ ​5:​ ​Använd​ ​ett​ ​formulär​ ​på​ ​din​ ​hemsida

I snitt tar det 6-8 kontakter innan en kund handlar, genom att regelbundet kommunicera och bygga relationer med dina mottagare håller dig aktuell. Därför rekommenderar jag att ha ett prenumerationsformulär på din hemsida. Du kan på så sätt fånga upp dina besökare på första besöket och inleda en relation som leder till försäljning längre fram. Få folk att skriva upp sig för ditt nyhetsbrev genom att erbjuda något av värde, till exempel en handbok eller rabattkod. Det är även bra att vara tydlig med att du inte säljer vidare din kunds e-postadress till en tredje part. Ett annat sätt att marknadsföra ditt nyhetsbrev är genom din e-postsignatur eller visitkort

 

Emma Sjöberg, Get a Newsletter

Kommentera inlägget